Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД
Други дейности

Изкупуване на отпадък PVC дограма

Описание:

Процеса представлява претегляне и окачествяване на стоката, след което се издава покупко-изплащателна сметка и се заплаща определената сума.

Изкупуване на отпадък  PVC дограма

Основни дейности