Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД
Други дейности

Изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Описание: Процеса представлява претегляне и окачествяване на стоката, след което се издава покупко-изплащателна сметка и се заплаща определената сума.

Изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Основни дейности