Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД
Други дейности

Изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване бяла техника (ИУЕЕО)

Описание: Процеса представлява претегляне и окачествяване на стоката, след което се издава покупко-изплащателна сметка и се заплаща определената сума. Фирмата приема излезли от употреба големи (бойлер, пералня, печка, сушилня, хладилник и др.) и малки домакински (микровълнови, ютия, миксери, прахосмукачки и др.) уреди.

Изкупуване на излязло от употреба  електрическо и електронно  оборудване бяла техника (ИУЕЕО)

Основни дейности