Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД
Други дейности

Изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

Описание: МПС-то се приема след оглед на компетентно лице, автомобила се остойностява и му се издават документ за дерегистрация, покупко-изплащателна сметка и се изплаща съответната сума. Като фирмата предлага и собствен транспорт "Пътна помощ".

Изкупуване на излезли от употреба  моторни превозни средства  (ИУМПС)

Основни дейности