Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД
Фирмата

Еврометал-Шумен АД има инвестиционно намерение за закупуване и въвеждане в експлоатация на шредираща инсталация за метален скрап.


Еврометал-Шумен АД съществува от 2007 година. Основна дейност на фирмата е изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изкупуване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, бяла техника (ИУЕЕО), изкупуване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), изкупуване на отпадък PVC дограма, добив и транспорт на скраб. Ние сме в партньорски отношения с над 100 фирми от цялата страна. Предлагаме и допълнителни дейности: извозване на строителни отпадъци, услуги, продажба на авточасти втора употреба, материали втора употреба. Базата ни е изградена на шест декара в гр. Шумен, кв. Дивдядово, основна площ 6 000 кв.м. и около един декар закрити площи. Разполага с електронна автомобилна везна до 60 тона и електронни везни 1,5 т. и 0,5 т. Еврометал-Шумен АД е сертифицирана по ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004.

<< Назад