Еврометал - Шумен АД Еврометал - Шумен АД

Еврометал-Шумен АД има инвестиционно намерение за закупуване и въвеждане в експлоатация на шредираща инсталация за метален скрап.